+359 894 696 060 info@otpadacite.com

Изкупуване, транспортиране и търговия с метални и неметални отпадъчни и вторични суровини!

БГ РЕЦИКЛИРАНЕ ЕООД – град София

„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД

ПРОДУКТИ

„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД е нова и модерна компания, работеща в областта на изкупуване, сортиране, преработка, съхранение, транспортиране, рециклиране и други дейности с отпадъци.

Извършваните дейности и предлаганите от дружеството услуги се извършват с цел все по – пълно задоволяване на нуждите и изискванията на пазара, независимост при изкупуването и съхранението на отпадъците и материалите в собствена база, обработка и транспортиране с модерни машини и съоръжения, инвестиции в разширение на материалната база и модерно оборудване.

„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД извършва дейности със следните групи отпадъци /скрап/:

 • Черни и цветни метали;
 • Акумулаторни батерии;
 • Излезли от употреба МПС и ЕЕО;
 • Неметали /хартия, пластмаси, полиетилени, стъкло/.
 • Опасни.

„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД извършва приемане, изкупуване, сортиране, преработка, съхранение, рециклиране, транспортиране и продажба на вторичните и отпадъчни материали /скрап/, съдържащи се в описаните по – горе групи.

          Всички отпадъци от черни и цветни метали не трябва да бъдат омаслени, пожароопасни и взривоопасни.

Изкупуваме всякакви цветни метали на блок – с химичен анализ и сертификат на всяка плавка.

При наличие на влага, омасляване и други замърсявания, на всички отпадъци се извършва отбив и/или цената подлежи на допълнително договаряне.

За подробно описание и изисквания към всеки материал, моля направете своя избор от падащото меню.

ЧЕРНИ МЕТАЛИ
Желязо и чугун
 • ЖЕЛЯЗО ДЕБЕЛО – отпадъчно желязо с максимални размери 1500/500/500 мм. и дебелина – над 6 мм.;
 • ЖЕЛЯЗО ТЪНКО – отпадъчно желязо с максимални размери 2000/1000/1000 мм. и дебелина – под 6 мм. Тръби с отвор над 15 мм. трябва да бъдат нарязани по дължина;
 • ЖЕЛЯЗО НЕСОРТИРАНО/ИЗВЪНГАБАРИТНО – отпадъци от желязо извън горните размери и подлежащи на рязане;
 • ЧУГУН – отпадъци от желязо-въглеродна сплав с максимални размери 1500/500/500 мм. и дебелина – над 6 мм.;

• ЖЕЛЕЗНИ И ЧУГУНЕНИ СТРУЖКИ

АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ
АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ
 • ОЛОВНИ АКУМУЛАТОРИ – оловни акумулаторни батерии без всякакви метални и неметални примеси и замърсявания. Без добавена вода, други течности и твърди частици;
 • НИКЕЛ – КАДМИЕВИ АКУМУЛАТОРИ – никел – кадмиеви акумулаторни батерии без всякакви метални и неметални примеси и замърсявания. Без добавена вода, други течности и твърди частици.
ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
 • ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА – МПС, които са напълно окомплектовани. Със съдържание на всички течности и неметални компоненти по тях;
 • ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОИТО НЕ СЪДЪРЖАТ ТЕЧНОСТИ ИЛИ ДРУГИ ОПАСНИ КОМПОНЕНТИ – МПС и ППС, както и части от тях, които са частично или изцяло разкомплектовани. Без съдържание на течности и неметални компоненти по тях.
ДРУГИ
ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОННО И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ
ХАРТИЯ
 • ВЕЛПАПЕ – кашони с чиста повърхност. Не се допуска наличие на влага или омасляване. Неметални замърсявания /кламери, тел-боди и други/ – до 0,2 %. Наличието на влага, омасляване и други замърсявания подлежи на допълнително договаряне;
 • СМЕСЕНА – книги, вестници, тетрадки, листове, архиви и други с чиста повърхност. Не се допуска наличие на влага или омасляване. Неметални замърсявания /кламери, тел – боди и други/ – до 0,2 %. Наличието на влага, омасляване и други замърсявания подлежи на допълнително договаряне;
 • ШПУЛИ – хартиени рула /шпули/ с чиста повърхност. Не се допуска наличие на влага или омасляване. Неметални замърсявания /тиксо, полиетилен и други/ – до 0,2 %. Наличието на влага, омасляване и други замърсявания подлежи на допълнително договаряне.
ПЛАСТМАСА
 • ПОЛИПРОПИЛЕН /ПП/ – щайги, касетки, маси, столове, бидони, туби и други. Здрав и устойчив на удар, издържа на температури над 100 °С. Не се реже с нож. При огъване мястото на прегъването побелява. Гори с чист син пламък, капе и мирише на парафин. По – лек е от водата и плува над повърхността й;
 • ПОЛИСТИРОЛ /ПС/ – чашки за кафе, кофичките от кисело мляко, закачалки и други. Твърд и чуплив, често лъскав. Не се реже с нож. Плътността му е малко по – голяма от тази на водата и плува полу – потопен. При горене отделя природен газ, затова пламти буйно и дори искри. Цветът на пламъка е тъмно жълт. Мирише сладникаво и остават черни сажди. Отровен е и не трябва да се пали;
 • ПОЛИЕТИЛЕНТЕРАФТАЛАТ /ПЕТ/ – бутилки за безалкохолни напитки, олио, минерална вода, бира. Прозрачен, гори с жълт пламък и отделя черни сажди, но не така буйно като ПС. По тежък е от водата и потъва на дъното. Не се чупи при прегъване, реже се и се цепи с усилие;
 • • ПОЛИВИНИЛХЛОРИД /ПВЦ/ – дограми за прозорци и врати, тръби и други. При горене отделя силно задушлив газ.
ПОЛИЕТИЛЕН
 • В зависимост от преработката му полиетилена /ПЕ/ се дели на ПЕНН и ПЕВН. Изделията от ПЕВН се експлоатират до 60 °С, а от ПЕНН до 100 °С. Пликче от ПЕ може да се разтегне лесно с ръце, а обемен предмет /бутилка/ може лесно да се среже с нож. Гори тихо със син пламък, пада на синьо-огнени капки и мирише леко на парафин. Плава във водата. Издържа до около 100 °С, а също и на ниски температури. От него се правят бутилки за шампоани и сапуни, пликчета за замразени храни, използва се като покритие на картони и метали, “найлоновите” пазарски торбички също са от полиетилен.
СТЪКЛО
 • ОБЛО СТЪКЛО – стъклени бутилки и буркани, различни по вид и цвят. Цели или счупени. Без замърсявания;
 • ПРАВО СТЪКЛО – стъкло от прозорци, врати, витрини и други, различни по вид и цвят. Цели или счупени. Без замърсявания.
ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
Мед
 • ЛЪСКАВ КАБЕЛ – кабели и жици с дебелина над 1,5 мм. с бляскава повърхност. Не се допускат калайдисани краища, кабелни обувки и трансформаторни шини. Неомаслени,с механично премахната изолация;
 • ДЕБЕЛ ГОРЕН КАБЕЛ – проводници с дебелина над 1,5 мм., неизолирани. Термично обработени. Не се допускат остатъци от изолация. Без кабелни обувки;
 • ДРУГИ МЕДНИ ОТПАДЪЦИ – проводници с дебелина от 0,3 мм. до 1,5 мм. С отстранено лаково покритие. Обрезки от листа и ленти, профили, тоководящи шини, пръти, тръби, ламарина, нитове, болтове и други. Не се допуска покритие с кадмий и калай. Домакински съдове с отстранени месингови дръжки и железни обръчи;
 • ЛАКИРАНА И КАДМИРАНА МЕД – кабели, проводници и парчета с покритие. Дебелина над 0,3 мм.;
 • МЕДНИ СТРУЖКИ – незамърсени със стоманени, алуминиеви и друг вид метални и неметални примеси. Съдържанието на влага и омасляване е въпрос на допълнително договаряне.
Месинг
 • БЕЗОЛОВЕН МЕСИНГ – ламарина, ленти, телове. Гилзи с чиста повърхност, несъдържащи силиций и с документ за обезопасеност;
 • ОЛОВЕН МЕСИНГ – ЖЪЛТ – чисти месингови пръти, шестограми, тръби, плочи и катинари. Валцуван и теглен месинг. Домакински месинг без покритие от никел;
 • ОЛОВЕН МЕСИНГ – БЯЛ – никелирани кранчета и други детайли;
 • МЕСИНГОВИ СТРУЖКИ – незамърсени със стоманени, алуминиеви и друг вид метални и неметални примеси. Съдържанието на влага и омасляване е въпрос на допълнително договаряне;
 • МЕСИНГОВИ РАДИАТОРИ – месингови радиатори от машини и моторни превозни средства. Не се допуска наличие на желязо и неметали. Замърсявания – до 0,2 %.
Бронз
 • БРОНЗ – лагерни черупки, зъбни колела, парчета и други. С отстранени железни части;
 • БРОНЗОВИ СТРУЖКИ – незамърсени със стоманени, алуминиеви и друг вид метални и неметални примеси. Съдържанието на влага и омасляване е въпрос на допълнително договаряне.
Алуминий
 • АЛУМИНИЕВ ПРОВОДНИК – алуминиеви проводници с механично и термично отстранена изолация. Окислени кабели от високоволтовата енергетика. Не се допуска наличието на кабелни обувки и муфи. Неомаслени;
 • АЛУМИНИЙ МЕК – алуминиева ламарина, изрезки от ламарина, домакински съдове, с чиста повърхност. Не се допуска наличие на свободно желязо и механично присъединени алуминиеви сплави. Съдържание на алуминий над 99,00 %. Неметални замърсявания – до 0,2 %;
 • АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ – алуминиеви лайсни и профили, с чиста повърхност. Не се допуска наличие на свободно желязо и механично присъединени алуминиеви сплави. Съдържание на алуминий над 98 %. Неметални замърсявания – до 0,2 %;
 • АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА – алуминиева дограма от прозорци и врати, с чиста повърхност. Не се допуска наличие на свободно желязо и механично присъединени алуминиеви сплави. Съдържание на алуминий над 98 %. Неметални замърсявания – до 0,2 %. Наличието на пластмаса (термомост) подлежи на допълнително договаряне;
 • АЛУМИНИЙ СБОРЕН (ТВЪРД) – картери, скоростни кутии, блокове от двигатели, машинни части. Парчета със слабо замърсена повърхност. Свободно желязо и замърсяване – до 3 %;
 • АЛУМИНИЕВА ПЛАКА – алуминиева плака от офсетов печат. Замърсявания – до 0,2 %;
 • АЛУМИНИЕВИ СТРУЖКИ – едри, навити на спирали стружки, незамърсени с железни и неметални примеси. Не се допуска наличие на свободно желязо или стружки от други метали. Допуска се влага и омасляване до 5 %;
 • АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ – алуминиеви радиатори от машини и моторни превозни средства. Не се допуска наличие на желязо и неметали. Замърсявания – до 0,2 %;
 • АЛУМИНИЕВИ КУТИЙКИ /UBC/ – алуминиеви кутийки от безалкохолни и слабоалкохолни напитки. Не се изкупуват тези с желязно дъно. Допускат се неметални замърсявания до 5 %;
 •           • АЛУМИНИЕВИ КАПАЧКИ – алуминиеви капачки от буркани. Допускат се неметални замърсявания до 5 %.
Никелови сплави
 • НЕРЪЖДАВЕЙКА – хром-никелова стомана на изрезки, листове и парчета с максимални размери: 500/700/1500 мм. Бяла на цвят. Не се привлича от магнит. Средно съдържание на никел над 8 %;
 • АЛПАКА – никелово-цинково-медна сплав. Най-често представлява тънка лента. Не се допуска наличие на шевове от заварки. Замърсяване – до 0,2 %. Изискват се подробни химични анализи;
 •  ПЕРМАЛОЙ – никелово – медна сплав. Замърсяване – до 0,2 %. Изискват се подробни химични анализи.
Олово
 • ОЛОВО НА ЛИСТОВЕ – олово от облицовъчни или други листове и ламарина. Не се допуска никакво покритие;
 • ОЛОВО КАБЕЛНО /чисто/ – олово от кабелни обвивки, оловни тръби. Не се допуска асфалтово покритие;
 • ОЛОВО КАБЕЛНО /с асфалт/ – олово от кабелни обвивки с асфалтово покритие. Отбив в размер на 20 %;
 • ОЛОВО С АНТИМОН – отпадъчно олово със съдържание на антимон.
Цинк
 • ЦИНКОВА ЛАМАРИНА – цинкова ламарина, тел, отпадъци от печатарската промишленост. Поцинкованата ламарина, привличана от магнит, не се приема.
ЦАМ
 • ЦАМ /чист/ – карбуратори, решетки и други детайли от МПС, машинни части. Съдържание на желязо и замърсяване – до 3 %;
 • ЦАМ /мръсен/ – карбуратори, решетки и други детайли от МПС, машинни части. Съдържание на желязо и замърсяване – над 3 %. Съдържанието на желязо и други примеси е въпрос на допълнително договаряне.
Калай
 • КАЛАЙ ПРЪЧКИ – оловно-калаена сплав излята на пръчки, които могат да се огъват. Съдържание на калай – над 60 %;
 • КАЛАЙ АНОДИ – калаени аноди цели или употребявани;
 • КАЛАЕНА КОМПОЗИЦИЯ – композиция /бабит/ на блок. Марки: К-80; К-83; К-86.

Свържете се с нас

гр. Пловдив 4000

бул. „Александър Стамболийски”
За повече информация се свържете с нас на посочения телефон и имейл адрес или изпратете запитване.

ИЗБЕРЕТЕ УСЛУГА/И*

Pin It on Pinterest

Share This