+359 894 696 060 info@otpadacite.com

Услуги за извозване и изхвърляне на отпадъци

БГ РЕЦИКЛИРАНЕ ЕООД – град София

извършва за Вас

Изкупуване на отпадъци без и с осигурен от нас транспорт

„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД може да изкупи и транспортира Вашите отпадъци, като за целта разполага със собствен транспорт – товарни автомобили, контейнери и специализирана техника. Разполагаме също и с квалифициран персонал, който при необходимост да обработи и отпадъците Ви.

Извозване и изхвърляне на депо на битови отпадъци, строителни отпадъци и други

„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД предлага на своите клиенти напълно облекчена процедура по извозване на техните отпадъци. Ние организираме целия процес по товарене, разтоварване и плащане на общинска такса за депо/сметище. Можем да извозим и изхвърлим Вашите строителни отпадъци, битови отпадъци и други отпадъци в района на град Пловдив и град Кърджали.

Предоставяне и изграждане на локални контейнери за периодично извозване на отпадъци

„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД предоставя на клиентите си качествено нови възможности за търговски взаимоотношения. Целта ни е да изградим и поддържаме близки отношения с клиентите си, да ги обслужваме бързо и ефективно и да им предлагаме цялостни решения за техния бизнес. За целта предоставяме на своите клиенти контейнери за отпадъци, които извозваме според техните индивидуални нужди. Контейнерите могат да бъдат стандартни или според необходимостта на клиента, по негови размери за по – голямо удобство.

Унищожаване на документи, архив, банкови карти

За предотвратяване на попадането на Ваша поверителна информация в случайни лица, „БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД предлага сигурно унищожаване на архив дори и в много големи количества. Машината с която работим има възможност за унищожаване на всякакъв тип мултимедия и е с много високо ниво на информационна сигурност. Нарязаните/шредираните архивни документи се пресоват и/или балират.

Управление на опасни отпадъци

„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД предлага на своите клиенти възможност за управление техните опасни отпадъци. В зависимост от характеристиките и кода на отпадъка, както и от количеството на генерираните от нашите клиенти отпадъци, те се предават за обезвреждане/оползотворяване на депа/инсталации на територията на страната или в чужбина. За опасните отпадъци, приети от нас, се издават всички необходими придружителни документи, регламентирани със Закона за управление на отпадъците от 13.07.2012 г. и действащите Наредби към него, както и по Закона за ДДС /договор, идентификационен документ за транспортиране на опасен отпадък, фактура, складова разписка, кантарна бележка/.

Консултация за водене на отчетност на отпадъците

„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД извършва за своите клиенти консултации за водене на отчетност на отпадъците, съгласно законодателството на Република България, касаещо екологичните процеси, както и по изграждане на система за управление на отпадъците, които представляват своеобразно посредничество между клиентите и контролиращите органи, следящи за спазване на екологичните норми. Целта на посредничеството е намиране на оптималните параметри на работна система със собствени и привлечени ресурси за разрешаване на проблемите с отпадъците, тяхното намаляване или елиминиране. В резултат на посочените действия се изпълняват изцяло изискванията на контролиращите органи, като едновременно с това се минимизират разходите за изграждане на вътрешнофирмена структура на система за управление на отпадъците и/или инвестициите за закупуване на необходимите машини и съоръжения.

Предлагаме консултации на своите настоящи и бъдещи клиенти.

При необходимост от повече информация за предлаганите от нас услуги и консултации, изпратете Вашите въпроси към нас.

„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД

ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Изкупуване на отпадъци с осигурен транспорт и квалифициран персонал
 • Възможност за извършване на транспорт;
 • Осигуряване на работници за товаро – разтоварна дейност;
 • Възможност за извършване на газо-кислородно рязане;
 • Съдействие за изготвяне на необходими документи по ЗУО.
Изграждане на локални контейнери за периодично извозване на отпадъци
 • Изграждане на индивидуални контейнери за отпадъци, съобразно нуждите на клиента;
 • Изготвяне на индивидуален график на обслужване;
 • Поддръжка на чистотата в района на контейнера при обслужването.
Изхвърляне на депо на битови, строителни и други отпадъци
 • Осигуряване на контейнери с различен размер, според вида на отпадъка;
 • Осигуряване на работници за товаро – разтоварна дейност;
 • Съдействие за изготвяне на необходими документи по ЗУО.
Управление на опасни отпадъци
 • Възможност за извършване на транспорт;
 • Осигуряване на работници за товаро – разтоварна дейност;
 • Съдействие за изготвяне на необходими документи по ЗУО.
Консултация за водене на отчетност на генерираните отпадъци
 • Необходими дневници за водене на отчетност по дейности с отпадъци;
 • Необходими документи при извършване на дейности с отпадъци;
 • Съдействие при проверка от проверяващ орган.
Унищожаване на документи, архив, банкови карти
 • Високо ниво на информационна сигурност при унищожаване на документи и архиви.
„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД

ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Изкупуване на отпадъци:

 

 • Възможност за извършване на транспорт;
 • Осигуряване на работници за товаро – разтоварна дейност;
 • Възможност за извършване на газо-кислородно рязане;

Извозване на строителни отпадъци.

Свържете се с нас

гр. Пловдив 4000

бул. „Александър Стамболийски”
За повече информация се свържете с нас на посочения телефон и имейл адрес или изпратете запитване.

ИЗБЕРЕТЕ УСЛУГА/И*

Pin It on Pinterest

Share This