+359 894 696 060 info@otpadacite.com

Разрешителни за извършване на дейностите по отпадъците суровини

БГ РЕЦИКЛИРАНЕ ЕООД – град София

  „БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД  притежава всички необходими разрешителни и регистрационни документи, необходими за извършване на дейностите по отпадъците, които предлага, а именно:

  • РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ № 09-РД-564-00/12.09.2016 г., издаден от РИОСВ – град Пловдив, съгласно Закона за управление на отпадъците;
  • РЕГИСТРАЦИЯ под № 690/25.05.2016 г. за вписване като ТЪРГОВЕЦ в Регистъра на лицата, извършващи дейности като търговци или брокери на отпадъци по Закона за управление на отпадъците, воден от Изпълнителна агенция по околна среда.

Свържете се с нас

гр. Пловдив 4000

бул. „Александър Стамболийски”
За повече информация се свържете с нас на посочения телефон и имейл адрес или изпратете запитване.

ИЗБЕРЕТЕ УСЛУГА/И*

Pin It on Pinterest

Share This